Sayın Velimiz

Sayın Velimiz

Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce çocukların okuldaki akademik başarısı ile sosyal ve kültürel gelişimine etkisi büyük olan velilerle iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik günlük yaşamın müfredatla ne kadar ilişkili olduğunu ve çocuğun eğitim ve öğretimini nasıl desteklediğini fark ettiren "Hayatın İçindeki Müfredat" isimli kitapçık okulumuzdan imza karşılığı dağıtılmaktadır. Velilerimizin hafta içi saat: 10:00 ile 16:00 arası gelerek kitapçıkları almaları rica olunur.

14.01.2021 574